Logo Wijkraad
                                                                                                                                                                     
Deze website wordt niet meer actief beheerd. Graag verwijzen we naar onze Facebookpagina: Wijkraad Bonkelaar-Grevekeur

Welkom bij wijkraad Bonkelaar / Grevekeur

Op 01-01-1997 is wijkraad Bonkelaar/Grevekeur opgericht. Er heeft toen een fusie plaatsgevonden tussen de stichting wijkraad de Bonkelaar en de buurtvereniging de Grevekeur.

Stichting wijkraad Bonkelaar/Grevekeur stelt zich tot doel het bevorderen van het sociaal -culturele leven in De Bonkelaar en Grevekeur en daarmee het woon-en leefklimaat te optimaliseren.

Wij willen dit doel bereiken door;

  • Het organiseren van minstens een activiteit per jaar
  • Het contact tussen wijkbewoners binnen de wijk te bevorderen.
  • Algemene wijkbelangen naar officiële instanties toe te behartigen.

De vertegenwoordigers van onze stichting zijn enthousiaste vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor zaken in onze wijk.

Er zijn 5 bestuursleden: Esther Markus (Voorzitter), Jan Gooijaerts(Penningmeester), Martien Roefs (Secretaris), Albert Dekkers (Vice-voorzitter), Nancy Gordijn (Bestuurslid)

In de verschillende activiteitencommissies zijn 10 vrijwilligers actief.

Zou jij ook een bijdrage willen leveren aan onze wijk, neem dan contact met ons op.